Warunki

Znajdujesz się tu: »

Właścicielem i administratorem na stronie internetowej www.4pozyczki.pl (zwana dalej – Strona internetowa) jest SIA (Sp. z o.o.) “SCHAEFER”, nr. rej. LV50103412751 (zwany dalej – Właściciel). Właściciel zastrzega sobie prawo do ulepszenia, modyfikowania lub w inny sposób zmieniać istniejącą informację i warunki, również jak jej wizualną prezentację i zawartość. Właściciel również zastrzega sobie prawo w każdym czasie ograniczenia swobodnego dostępu na Stronę internetową.

Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, która w internecie odwiedza Stronę internetową (www.4pozyczki.pl).

Odwiedzając Stronę internetową, Użytkownik wyraża zgodę na politykę prywatności i warunki korzystania ze Strony internetowej. Uważa się, że Użytkownik zapoznał się z warunkami i zaakceptował je.

Zaprzestajcie korzystać z tej strony internetowej, jeśli Państwo ma pretensje przeciwko polityki prywatności i/lub warunków korzystania Strony internetowej, nie akceptuje jej treści, odniesienia (-ń) praw autorskich. Spory powstałe dla Użytkownika korzystając ze strony internetowej, zostaną uwzględnione w porządku ustalonym przez Łotewskie ustawodawstwo.

Zapisz się do otrzymania nowości

to top