Warunki korzystania - Strony internetowej

1. Treść Strony internetowej ma wyłącznie informacyjny charakter. Informacja na Stronie internetowej nie zawiera i nie może być traktowana jako konkretna oferta jednego produktu lub usługi dla nabycia, sprzedaży, itp.

2. Strona internetowa zawiera informację na temat usług oferowanych/świadczonych innymi firmami prawnymi. Szczególne, objaśniające odpowiedzi na interesujące pytania Użytkowników (na przykład, twierdzi za opóżnione płatności, twierdzi za niewykonane spłaty, kodeks/polityka działalności odpowiedzialnego kredytowania, ujawnienie opłaty, w tym odkrycie rocznej stopy procentowania (RSP), odkrycie polityki odnowienia, dane kontaktowe, i inne), które powstały w czasie odwiedzania Strony internetowej, są zawarte na Stronie internetowej konkretnego usługodawcy

3. Informacja i wykonywane funkcje zawarte na Stronie internetowej nie garantuje i nie odpowiada za możliwe błędy, jak również nie  odpowiada za przydatnośc dostępnej informacji na Stronie internetowej dla każdego użytkownika.

4. Na Stronie internetowej dostępna informacja uważa się jako informacyjna (o charakterze informacyjnam) i Właściciel nie jest odpowiedzialny za podjęte decyzje lub działania przez Użytkownika Strony internetowej, przeprowadzonych po odwiedzaniu strony internetowej lub w odniesieniu do objętości informacji lub porad.

5. Informacja na stronie internetowej nie jest oddzielnie sprawdzana, ona zostaje umieszczona na podstawie pewnych źródeł informacji.

6. Odnotowane koszty na stronie internetowej mają cele informacyjne, chyba że Strona nie zawiera innej informacji. Koszty napewno warto sprawdzić przed konkretną transakcją na stronie internetowej konkretnego usługodawcy.

7. Właścieciel ma prawo do umieszczenia na Stronie internetowej linky do innych osób stron internetowych będących właściwością osób i/lub podmiotów obcych, w oparciu na to, że ich Strony internetowe zawierają takie linky, w tym, dostęp do stron internetowych osób trzecich, jak również może zaoferować lub informować na temat oferowanych produktów, usług osób trzecich, i inne. Za proponowaną zawartość treści na stronie internetowej osoby trzeciej, włącznie o proponowanych produktach i usługach wytwórca strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności i nie testuje. 4POZYCZKI nie ponosi odpowiedzialności za bezpiezpieczeństwo witryn sieci WEB.  Trzeba mieć świadomość, że bezpieczeństwo tych witryn sieci może różnić się od naszej Strony internetowej.

8. Twórca Strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody (bezpośrednie, pośrednie lub wynikające straty), które powstały z korzystania Strony internetowej, i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za dostępność informacji Strony internetowej w sieci.

9. Informacja wpisana do formularzy wniosku, rozmieszczonych na stronie internetowej nie są ujawnione osobom trzecim.

10. Na Stronie internetowej wpisaną informację możno obejrzeć lub wydrukować tylko na własne, niekomercyjne cele.

11. Na Stronie internetowej zawarte loga, znaki towarowe oraz inne roboty autorskie to materiały objęte prawem autorskim. Te materiały autorskie są właściwością Właściciela lub innych osób fizycznych/prawnych.

12. Zabrania się podejmowanie jakichkolwiek działań, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu funkcjonalności, stabilności i szybkości systemu Strony internetowej.

13. 4POZYCZKI ma prawo w każdej chwili przedstawić inne warunki użycia Strony internetowej, które wejdą w życie, gdy nowe przepisy są opublikowane na stronie internetowej. Użycie na Stronie internetowej rozmieszczonej informacji po zmianach oznacza, że Użytkownik zgadza się z warunkami Strony internetowej.

14. Warunki Strony internetowej nie mają zastosowania do innych Stron internetowych osób fizycznych/prawnych.

15. Regularnie zapoznajcie się z warunkami użycia Strony internetowej, gdyż mogą ulec zmianie bez poprzedniego powiadomienia.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego.

Zapisz się do otrzymania nowości

to top