Pytania i Odpowiedzi

Znajdujesz się tu: »

Co to jest 4pozyczki i w jaki sposób powiązane z szybkimi kredytami lub firmami szybkich kredytów?

4pozyczki udziela informację o usługach kredytowych, proponując porównanie usług firm kredytowych, które dostępne bezpłatnie. Ta strona utworzona celem pomocy wybrania najkorzystniejszej i lepszej firmy kredytowej.

 

Kto może uzyskać pożyczkę?

Każdy pożyczkodawca ma swoje zasady, przy jakich warunkach wydaje się szybki kredyt.  W większości są to: obywatele Republiki Polskiej i ci, którzy mają aktualne pozwolenia pobytu w Polsce, w wieku od 18 do 80 lat z właściwego zachowania płatności. Bardziej dokładną informację możno otrzymać na stronie internetowej konkretnego usługodawcy.

 

Kiedy można ubiegać się o pożyczki w internecie?

To wszystko zależy od firmy kredytodawcy, ale w internecie można ubiegać się o kredyt w dowolnym czasie w dzień i noc.

 

Jakie dokumenty są potrzebne, aby ubiegać się o kredyt?

Wszystko zależy od kredytodawcy, niektórym kredytawcom wystarczy wniosku podanzm w internecie i aktywna komurka, ale są kredytodawcy, które wymagają dopełniające dokumenty. Spis potrzebnych dokumentów dla otrzymania kredytu, Państwo znajdzie na odpowiedniej stronie internetowej kredytodawcy.

 

Czy konieczny jest poręczyciel?

Każda firma kredytowa ma swoje warunki, w jakich wypadkach trzeba mieć poręczyciela. Dokładną informację, czy jest wymagany poręczyciel, Państwo znajdzie na stronach internetowych kredytodawcy. Są kredytodawcy, którzy nie wymagają ani zabezpieczenia, ani poręczyciela.

 

Co robić, gdy w czasie rejestracji nieprawidłowo wpisane dane?

Jeżeli w czasie rejestracji lub przy wypełnieniu wnioku o pożyczkę w internecie wpisaliście nieprawidłowe dane, prosimy skontaktować się z odpowiednią firmą kredytową i poinformować odnośnie nieprawidłowych danych.

 

Jakie są dodatkowe koszty przy zawarciu umowy kredytu?

Większość firm kredytowych proszą opłatę za zawarcie umowy o pożyczkę, przedłużenie/zmniejszenie termina kredytu i inne zmiany w warunkach umowy. Bardziej dokładną informację odnośnie tych pytań można otrzymać na stronach internetowych odpowiedniego kredytodawcy.

 

Ile wynosi miesięczna kwota płatności?

Miesięczna spłata zależy od sumy pożyczki i czasu, gdy zostanie zwrócona pożyczka. Dla otrzymania dokładnej kwoty płatności prosimy o wykorzystanie kalkulatora kredytowego na stronie internetowej odpowiedniego kredytodawcy.

 

Ile wynosi łączna kwota, włączając wszystkie płatności, które należą do spłaty kredytu?

Łączna kwota za kredyt włącza sumę podstawową pożyczki, komisowe za korzystanie pożyczki (oprocentowanie) i jednorazowa opłata autoryzacji (dla szybkich kredytów). Bardziej dokładną informację możno otrzymać na stronie internetowej kredytodawcy.

 

Czy jest możliwość otrzymać kredyt jeżeli są zadłużenia?

To zależy od firmy kredytodawcy, ale nie musi być znaczących zadłużeń.  Bardziej dokładną informację możno otrzymać na stronie internetowej kredytodawcy.

 

Czy otrzymam odpowiedź o udzielenie kredytu?

Jak Państwo będzie miało wystarczający lub niewystarczający status otrzymaciela kredytu, otrzymacie odpowiedź przez telefon (na zostawiony numer), SMS lub e-mail. Bardziej dokładną informację możno otrzymać na stronie internetowej kredytodawcy.

 

Kilka czasu trzeba czekać na odpowiedź?

Kredytodawcy starają się o odpowiedź jak najszybciej. Od szybkich kredytów odpowiedź otrzymuje się w ciągu 15-60 minut, ale nie później 24 godzin od chwili otrzymania wniosku o pożyczkę. Ale są również firmy kredytowe, które wysyłają odpowiedzi dopiero po 1-4 dni.

 

Jeśli biorę szybki kredyt, za ile czasu pieniądze otrzymam na swoje konte bankowe?

To zależy od warunków kredytodawcy, jak również od tego w jakim banku Państwo ma otwarte rachunki. Szybkie kredyty zwyczajnie zaliczają pieniądze w ciągu 10-20 min. od chwili potwierdzenia kredytu.

 

Dlaczego mnie odmuwiono kredyt?

Możliwie, że Państwo jest w rejestru zadłużności, ma opóżnione lub nieopłacone poprzednie kredyty, albo w czasie rejestracji podaliście nieprawidłowe dane.

 

Czy istnieje możliwość przedłużania terminu spłaty kredytu?

Szybkie kredyty mają takie możliwości przedłużania terminu spłaty. Żeby przedłużyć termin spłaty kredytu musi być spłacone komisowe za poprzedni okres korzystania kredytu, jak również kara umowna jak taka jest. Aby dowiedzieć się jakie są możliwości przedłużania terminu spłaty kredytu, prosimy oglądać na stronie internetowej odpowiedniego kredytodawcy.

 

Czy można otrzymać jak wiele zawdzięczam?

Kontaktując się z kredytodawcą możno dowiedzieć się pozostałego salda kredytu.

 

Czy można spłacić kredyt przed terminem?

Tak, zawsze jest taka możliwość spłacić kredyt przed terminem. Informację na temat spłaty przed terminem możno otrzymać na stronie internetowej kredytodawcy. Głównym warunkiem zwrotu kredytu jest zwrócenie do określonego terminu.

 

Jak nie skorzystać z kredytu?

Kredyt nie powinien zostać podjęty w celu spłaty innego kredytu.

 

Co mam robić gdy nie mogę zapłacić kolejną sumę?

Jeżeli nie udaje się spłacić w ustalonym terminie, prosimy o kontakt z kredytodawcą. Istnieje wiele różnych rozwiązań, takich jak odroczenie płatności kredytu lub korzystanie z urlopu kredytowego, albo też zmiana terminu spłaty pożyczki, i inne. W przeciwnym razie narażasz się na ryzyko płacenia odsetek karnych i w razie nie spłacania, rejestrację do rejestru dłużników, który jest dostępny dla wszystkich kredytodawców.

 

Co to jest – RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania)?

Jednym z najlepszych instrumentów dla porównania kredytodawców to RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania). Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to wspólne kwoty kredytu, to są wszystkie kwoty, włącznie opłatę za podpisanie umowy, oprocentowanie kredytu, inne  wydatki związane z kredytami, i inne. RRSO  jest wyrażona jako procent kwoty udzielonego kredytu. Dokładną RRSO odnośnie odpowiedniej firmy możno dowiedzieć się na stronie internetowej kredytodawcy.

 

Zapisz się do otrzymania nowości

to top